environmentculturehistory

Recent changes

From Community Memory

Jump to: navigation, search

Track the most recent changes to the wiki on this page.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Show minor edits | Show bots | Hide anonymous users | Hide logged-in users | Hide my edits
Show new changes starting from 00:30, 3 March 2015
 

28 February 2015

27 February 2015

  • (Deletion log); 13:29 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo Zawo 7" (content was: "'''Uma uphuphe:''' '''U-inki wokubhala''': Qaphela ungasebenzisi inqondo kakhulu hleze ibebuthaka '''Ukujabula:''' Usizi qaphela ozithokozisa naye '''Umja..." (and the only contributor was "MabusiKG"))
  • (Deletion log); 13:28 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Aphathelene Nomjaho Wamahhashi" (Copyright violation: content was: "Lapha sibheka amaphupho nezincazelo zakhona ngomdlalo othandwa kakhulu wamahhashi omjaho. Ukuchaza kwethu sizokujulisa kakhulu emahhashini omjaho njengoba sazi ..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)
  • (Deletion log); 13:27 . . Admin (Talk | contribs) deleted "Amaphupho Nezincazelo" (Copyright violation: content was: "Amaphupho kusuke kuyindlela yokuxhumana nabakini abangasekho noma kukukhombisa ukuthi kuhamba kanjani kuwena empilweni. Lokhu kusebenzela umuntu okholelwayo ema..." (and the only contributor was "[[Special:Contributions/)

25 February 2015