Jump to: navigation, search

Izithakazelo ZakwaMbatha

Shandu kaNdaba!

Mageba!

Wena kaSontshikazi

Owavimba ngezinkomo

Abafokazana bevimba ngezihlahla.

Magwaz’ aphindele njengezulu

Wena kaNomngalele kaNtshele

Ngokuthwal isala sensele

UShandu akangakanani

Ngoba nasentendeni yesandl; uyenela

Ndabezitha!

Manyosi kaDlekezele!

Owaqed’ intondolo yembuzi kusa

Nina basemaMbatheni

Enabamb’ inyamazan’ engabambekiyo

Neza koMkhulu senembeth’ isikhumba sayo

Kwaze kwathiwa ningabakwaMbatha

Ngoba nambath’ uZul’ ehambaze

Dladla!

Nina bakaGubuzel’ umuntu ngehemu lakhe

Nina besikhumba senkomenkulu

Esabuya noMqubulakwaZulu

Mgidi kaNkombana

Owadl’ inyazi wayisibekela

Nina bakaKhumbul’ amagwala

UShandu wayengengakanani

Waye ngangesisu senyoni

Mbeje!

Maphiliphili ezulu lasebusika

Nina bakaMbambela Shoba

Osilevu singangamashoba ezinkomo zakwaNobamba

Mthiya ngenkomo

Abanye bethiya ngothango

Mlotshwa!

Nin’ enatheth’ icala kwasa

Navuka nalithetha ngakusasa

Nin’ eniyeng’ umuntu ngendaba

Mangcengeza kaKhali

Nina bakaSigawuzana

Nina bakwaKhumbul’ amagwala

Enadl’ inyama naze nadla neyoklusibekela

Nin’ eningashoba lankomo.


By:Mbusiswa Zuma


Source: Izithakazelo nezibongo ZakwaZulu